Szerzői jogok

A www.2sidesofbeauty.hu online felületre történő belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, amennyiben nem regisztrált felhasználója, előfizetője az oldal egyik szolgáltatásának sem:

A www.2sidesofbeauty.hu weboldalon (“lap”) található tartalom Tér Diána szellemi tulajdona.

A szerző fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A szerző előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

A www.2sidesofbeauty.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újra közvetíteni tilos. Tilos továbbá a szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újra közvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A szerző hatályos jogszabályok alapján követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A 2sidesofbeauty.hu domain név szerzői jogi védelem alatt áll, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek, szakmai partnerek a honlapon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár módosított formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A szerző pontos és hiteles információk közlésére törekszik, azonban a tájékoztatásból fakadó bármely esetleges károkért felelősségét kizárja.